Retourneren

Bent u niet tevreden over uw online aankoop? Dan kunt u het product, binnen de bedenktijd, retourneren. Is het product kapot of incompleet? Dan is sprake van een ondeugdelijk product. Neem dan eerst contact met ons op.

Wat kunt u doen, als u wilt retourneren binnen de bedenktijd?

Als u iets heeft besteld bij onze webwinkel, heeft u vanaf de dag van ontvangst 14 dagen bedenktijd. Binnen die tijd kunt u, zonder opgaaf van redenen, afzien van uw koop. Het product mag hierbij niet gebruikt of beschadigd zijn of van verpakking of seal ontdaan zijn.

Wilt u een product terugsturen? Maak dan gebruik van het modelformulier herroeping. Deze kunt u hier onderaan vinden, maar u kunt ook zelf een brief of e-mail schrijven, waarin u aangeeft van de koop af te zien. Na het versturen heeft u nog 14 dagen de tijd om het product terug te sturen.

Binnen 14 dagen nadat u ons heeft laten weten dat u van de koop afziet, moeten wij u het aankoopbedrag terugbetalen. Wij mogen daarmee wachten totdat wij het product daadwerkelijk terug hebben of uw bewijs heeft geleverd dat u het product heeft teruggestuurd.

Wij brengen de kosten van de retourzending bij u in rekening.

Bewaar altijd een kopie van de brief (met het verzendbewijs) of de e-mail die u heeft verstuurd als bewijs. Bewaar daarnaast ook altijd het bewijs van retourzending van het product.

Bij welke aankopen heeft u geen bedenktijd?

U kunt niet alles wat u online koopt retourneren. Voor sommige producten geldt geen bedenktijd:

Geopende verpakkingen van lichaam- of gezichtsverzorgingsproducten.

Make-up kan alleen geretourneerd worden indien dit niet getest is, niet uit een seal verbroken is (plastic wrap o.i.d. om of op een product) en niet beschadigd is.

Wat mag u met het product doen tijdens de bedenktijd?

U moet het product kunnen beoordelen om na te gaan of u het wilt houden. U mag de verpakking openmaken om het product te bekijken, mits u dit netjes doet.

U mag het product niet daadwerkelijk gebruiken als u nog niet weet of u het houdt. Wij mogen om een vergoeding vragen als na retourzending blijkt dat u iets met het product heeft gedaan dat niet nodig was om het te kunnen beoordelen.

Wat kunt u doen als u een ondeugdelijk product heeft ontvangen?

Als u online iets bestelt, heeft u recht op een goed product. Een product is ondeugdelijk als het bijvoorbeeld niet compleet, beschadigd of kapot is. Ook als u er niet mee kunt doen wat beloofd is, is het product niet goed. U heeft dan recht op een gratis reparatie of een nieuw product.

Als u een ondeugdelijk product heeft ontvangen, neem dan contact met ons op.

Kunt u een ondeugdelijk product retourneren?

Bij een ondeugdelijk product moet u eerst contact met ons opnemen en niet meteen retourneren.

Modelformulier herroeping

– Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.